Cena za úklid po řemeslnících

Cena za úklid nemovitosti po řemeslnících vychází z celkové podlahové plochy nemovitosti.

Úklid po řemeslnících:

bez hrubého úklidu
54 Kč/m²
vč. realizace hrubého úklidu
78 Kč/m²

Čištění těžko odstranitelných skvrn:

Ruční čištění
250 Kč/hod
Speciální čisticí prostředky
Dle typu znečištění

Související služby:

Odvoz a likvidace odpadu
Dohodou
Přemisťování nábytku
190 Kč/hod

Doprava a stání:

Paušální cena po Praze
300
Cena dopravy mimo Prahu
11 Kč/km
Zóny placeného parkování
Dle místního ceníku

Úklid po řemeslnících objednávejte online, nebo volejte 792 – 507 – 616

Odpovědi na nejčastější dotazy

Jsou ceny včetně DPH?

Ano, všechny jednotkové ceny, které uvádíme v ceníku jsou konečné. Nejsme plátci DPH.

Jaké je cena dopravy?

Dopravu po Praze účtujeme paušálem 300 Kč. Jedeme-li realizovat zakázku za hranice města, účtujeme 11 Kč/km (hradí se cesta tam i zpět). Tato částka (účtována až od hranice města) bude připočtena k paušální ceně za dopravu po Praze.

Je možné snížit cenu za dopravu? Adresa realizace je nedaleko Vaší provozovny.

Je-li adresa realizace nedaleko naší provozovny, rádi Vám cenu přizpůsobíme.

Jaká je cena za odvoz a likvidaci odpadu?

V současné době nemáme pevně stanovenou částku za odvoz a likvidaci odpadu. Vždy záleží na objemu, typu odpadu a vzdálenosti do sběrného dvora či skládky. Na místě provedeme individuální posouzení a sdělíme Vám přesnou cenu.

Je možné realizovat pouze hrubý úklid?

Hrubý úklid samostatně nenabízíme, vždy je zapotřebí objednat úklid po řemeslnících jako celek.

Kdy úklid po řemeslnících doplnit také o hrubý úklid?

Jedná se většinou o případy, kdy je podlahová plocha a příslušenství nemovitosti více znečištěno malbami, tmely, prachem, sutí… Dále jsou-li nutné odstranit různé folie, lepenky, stavební odpad apod.

Jak lze kombinovat jednotlivé prostory?

Je možné, že úklid každého prostoru bude mít odlišnou cenu. Některé prostory vyžadují provedení hrubého úklidu a některých to zase není nutné. Objednávku si tedy můžete kombinovat podle aktuální stavu.

Kdy bude cena navýšena o odměnu za čištění těžko odstranitelných skvrn?

S převážnou většinou nečistot si poradíme v rámci plošné ceny za 1 m², nicméně mohou nastat situace, kdy v rámci úklidu narazíme na těžko odstranitelné stavební materiály a skvrny. Většinou se jedná o lepidla, beton, maltu, pěnu, omítky, silikony, dehet, asfalt, barvy… V těchto případech a jim podobných je nutné ručně odstranit nečistoty za pomoci speciálních rozpouštědel. O navýšení ceny Vás budeme na místě informovat a vyžádáme si Váš souhlas.

Čisticí prostředky jsou již v ceně?

Ano, čisticí prostředky jsou již v ceně zahrnuty, vyjma specializovaných prostředku na čištění těžko odstranitelných skvrn. Cena za tyto prostředky bude upřesněna na místě a bude Vám předložena ke schválení.

Jaké jsou možnosti úhrady?

Běžně vyžadujeme platbu v hotovosti po dokončení práce. Pokud nemáte k dispozici hotovost, tak je možné uhradit bankovním převodem.

Hodinová odměna za přemisťování nábytku je za jednoho pracovníka?

Ano, jedná se o hodinovou sazbu za práci jednoho pracovníka. Budete-li potřebovat více pracovníků, tak je možné cenu přizpůsobit.

Je prohlídka zpoplatněná?

Platbu za prohlídku nevyžadujeme.